I oktober ble det innført forbud mot utegående fjærkre i elleve fylker på grunn av fare for fugleinfluensa.

Mattilsynet viser til en risikovurdering fra Veterinærinstituttet og sier at ingen områder av landet nå er utsatt for smitte fra villfugl. Forbudet mot å holde fjærkre i fangenskap utendørs blir dermed opphevet.

Tilsynet sier imidlertid at dette vil kunne endre seg i takt med den globale smittesituasjonen og mønsteret i fugletrekket.