Faren for spredning av fugleinfluensa i Norge anses for å være over for denne gang, og restriksjonene oppheves. På grunn av frykt for at ville fugler kunne smitte fjærfe, ble det fra 17. februar i år innført forbud i hele landet mot å la fjærfe gå ute.

Mattilsynet har nå revidert forskriften som regulerer hold av fjærfe. Forslaget om registreringsplikt av alt fjærfehold er ikke tatt med i den nye forskriften. Men det er innført en generell plikt om å varsle Mattilsynet dersom det i fjærfebesetninger oppstår tegn på sykdom, det vil si nedgang i inntak av fôr eller vann, nedgang i eggproduksjon, økt dødelighet eller andre symptomer som kan gi grunnlag for mistanke om fugleinfluensa.

– Dette er et svært viktig verktøy for å avdekke smitte tidlig, slik at spredning av sykdommen hindres i størst mulig grad, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

Den nye forskriften inneholder også krav om at fugler i fangenskap skal fôres på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes.

I eventuelle framtidige risikoområder kan det igjen bli innført forbud mot å holde fjærfe utendørs, forbud mot dyreansamlinger, og plikt til registrering.