I dag deles norsk handelspolitikk mellom Utenriksdepartementet og Nærings— og handelsdepartementet. Allerede i november 2003 reiste Norges Fiskarlag spørsmål ved denne modellen fordi den etter deres syn ikke ivaretar eksportnæringenes interesser godt nok. Det var WTO-prosessen som aktualiserte utspillet den gang. Fiskarlaget pekte på at handelspolitikken muligens kan ivaretas bedre gjennom ett departement eller gjennom en egen handelsminister.

Nå kommer Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening med et noenlunde identisk utspill. Administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen, sier til Intrafish at det vil være svært betydningsfullt for fiskeri- og havbruksnæringen å samle handelspolitikken i ett departement.

— FHL har lenge sett behovet for en sterkere samordning av norske myndigheters innsats for utenrikshandelen. Norge er et lite land med en åpen økonomi i en stadig mer globalisert verdenshandel, sier Andreassen.