– Vi har nå bedt russerne om de vil bekrefte at de virkelig mener dette fordi det bare er noen uker siden vi ble enige om det stikk motsatte, sier fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) til NTB.

Pedersen mener vi skal ha is i magen til det kommer et svar fra Russland.

– Skulle det virkelig bli slik at de vil sette til side nærmere 40 norske eksportører av sild, er dette en ytterst alvorlig sak. Da vil den omgående bli tatt opp med russiske myndigheter, men foreløpig blir saken behandlet på fagnivå, sier Pedersen.

Overraskende og alvorlig

Den russiske veterinærtjenesten har underrettet norske myndigheter om at bare sju norske eksportører er akseptert som leverandører av pelagisk fisk til Russland denne vinteren. I fjor ble det eksportert fra 46 anlegg.

Den aktuelle fisken er først og fremst sild. Forrige gang russiske veterinærmyndigheter grep inn mot Norges eksport til Russland var det oppdrettsfisken som ble rammet. Noen begrunnelse er ikke gitt denne gang heller.

– Dette er svært overraskende og veldig alvorlig, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Joakim Lystad. Han mener det er et klart brudd på den tidligere enigheten mellom norske og russiske veterinærmyndigheter om betingelsene for kjøp og salg av pelagisk fisk mellom de to land.

Faglig dyktige

Administrerende direktør i Fiskeri— og Havbruksnæringens Landsforening, Geir Andreassen, sier til NTB at de russiske inspektørene er faglig dyktige.

– De holder et høyt nivå, men likevel er resultatet av inspeksjonene helt tilfeldig. De fleste norske anlegg er ikke inspisert i det hele tatt. Det virker som om det heller ikke er noe system for å velge ut bedrifter som skal undersøkes.

Resultatet er blitt at de sju bedriftene som får eksportere ligger i Nord-Norge mens halvparten av fangstene blir gjort i Sør-Norge. De fartøyer som blir brukt i fisket kan ikke uten videre gå til Nord-Norge med fisken, selv om de sju anleggene har teknisk kapasitet til å eksportere det russerne ønsker.

Andreassen sier at det er umulig å forstå hva som ligger bak russernes beslutning. Andreassen mener importrestriksjonene må skyldes interne forhold i Russland.

SILDEBOIKOTT: Norges andel av russisk sildeimport var i fjor 85 prosent. Det er halvparten av all sild som forbrukes i Russland. I 2006 var totalverdien av eksportert norsk sild til Russland 1,2 milliarder kroner.
Per Eide,