I et brev oversendt Redningsselskapet fra Fiskeri— og kystdepartementet kommer det fram at det ikke var helt enkelt å få tak i rapporten. Departementet ville ha den for å undersøke hvordan pengene, som i stor grad kommer fra departementet, er blitt brukt. Redningsselskapet skal ha brukt mye penger på dyre middager og private reiser de siste årene.

– Vi må sikre oss at penger vi bevilger brukes på en god måte. Og så vil vi undersøke om selskapet har systemer som fungerer, om de har orden i sysakene, sier ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i departementet til avisen Fiskaren.

De to siste årene er det bevilget 110 millioner kroner over departementets budsjett. Disse pengene er helt avgjørende for Redningsselskapets mulighet for å overleve.

Grunnen til at departementet ikke fikk rapporten, er at den inneholder taushetsbelagte personopplysninger. De mente likevel de burde ha tilgang til den, og skriver i et brev Fiskaren har fått tilgang til at rapporten kommer til å bli relevant for nye bevilgninger til Redningsselskapet.

President Lars Hellandsjø i Redningsselskapet er ikke så oppbrakt over brevet, og vil ikke gå med på at departementet har satt utilbørlig press bak saken.

– Vi kom til at departementet skal få all den informasjon de ber om, sier han.