Mannskapet på Hydros oljeplattform hadde gjentatte ganger forsøkt å få radiokontakt med fiskerne, uten hell.

Dermed måtte alle oljearbeiderne mønstre i livbåtene, i tilfelle det skulle bli behov for evakuering. Livbåtene ble imidlertid aldri droppet i sjøen.

Helikopter sendt ut

— Vi sendte ut et helikopter til båten og fikk kontakt med folkene om bord. Tråleren endret da kurs, slik at situasjonen ble avklart, sier informasjonsdirektør Tor Steinum i Hydro.

Situasjonen oppsto ved 11-timen, og var over om lag en time senere. Petroleumstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen, ifølge oljeselskapet.

Også Hovedredningssentralen ble satt i beredskap til faren var over.

500 meters sikkerhetssone

Sikkerhetssonen rundt oljeplattformen er 500 meter. Fisketråleren var utenfor sonen da det ble slått alarm, men hadde kurs rett mot plattformen.

— En tråler av denne størrelsen kan gjøre betydelig skade på en oljeplattform, særlig i dårlig vær, sier fungerende informasjonsleder Stig Frøysland i Hydro Drift Bergen.

De strenge sikkerhetsreglene har ingen direkte sammenheng med terrorberedskap, sier han.