For få år siden skjedde det en alvorlig ulykke da en sportsfisker fikk høyspent kjørestrøm gjennom kroppen ved passering av jernbanelinjen. Overslaget skjedde via mannens fiskestang av karbon.

— Kontaktledningen fører kjørestrøm med spenning 15000 volt, og det er følgelig forbundet med livsfare å komme nær spenningsførende deler av kontaktledningsanlegget, skriver sikkerhetssjef Vidar Westrheim i Jernbaneverket i et brev til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Jernbaneverket får ifølge brevet ofte melding om personer som krysser jernbanesporet i forbindelse med jakt og fiske, eller at de går i sporet for å komme frem til fiskeplassene. Det har til og med skjedd at folk har stått på jernbanebroer og fisket.

— Slik fremferd er livsfarlig og ulovlig, og i tillegg en stor belastning for lokomotivførerne som opplever slike situasjoner, understreker Westrheim.

Han gjør det klinkende klart at jernbanesporet bare må krysses på lovlig vis via planoverganger eller der hvor det er mulig å krysse planskilt.