Mest utsatt er kysten fra Rogaland til Hustadvika i Møre og Romsdal.

Det er fiskesykdommene PD (Pancreas Disease) og VHS (Viral Hemoragisk Septikemi) gjør livet surt for oppdretterne på Vestlandet. 70 anlegg langs kysten er smittet av PD. Det pågår i disse dager en intens kamp fra Mattilsynets side for å unngå en spredning av VHS.

VHS har ikke vært påvist i Norge siden 1974, men har nå plutselig dukket opp i to av anleggene til Fjordlaks innerst i Storfjorden på Sunnmøre. Mattilsynet har isolert 18 oppdrettsanlegg og klekkerier i Storfjorden for å hindre spredning.

EU på vakt

– Det alvorlige er at Norge har hatt status som frisone for denne sykdommen. Derfor blir utviklingen av sykdommen fulgt nøye med fra ESAs og EUs side, sier distriktssjef ved Mattilsynet i Stranda, Eli Brunstad Høydal, til NTB.

Hun sier at dette er blant de mest smittsomme fiskesykdommene som finnes, og har gruppe A-status. Sykdommen er tidligere ikke registrert i sjøvann. Nå er den påvist i lokaliteter med regnbueørret i Storfjorden. Mattilsynet gjør alt som står i deres makt for å hindre en spredning.

Hvordan fisken er blitt smittet er foreløpig uklart. Seksjonssjef Knut Rønningen i Mattilsynet sier til NTB at årsaken kan være våtfôr som er brukt på Fjordlaks-anleggene.

Taper milliardbeløp

En annen laksesykdom, PD, har herjet Vestlandet en stund og har spredt seg nordover til og med Romsdal. Sykdommen har bare i år kostet norske oppdrettere over én milliard kroner.

– Her i Romsdal er det nå 13 lokaliteter som er rammet, sier veterinær Inger Mette Hogstad i Mattilsynet til NTB. Spredningen i dette området har skjedd i løpet av et års tid. Sykdommen er veldig smittsom. Den angriper bukspyttkjertelen og opptrer både hos laks og regnbueørret.

Villa Salmon er et av selskapene som har vært rammet. Konsernsjef Johan E. Andreassen i Villa Gruppen sier til NTB at selskapet har tapt et titall millioner kroner ved at laks har dødd eller blitt forringet i kvalitet.

Et av anleggene til Villa Salmon er utslaktet. I de to andre har laksen som ikke har dødd utviklet antistoffer og er ikke lenger mottakelig for smitte.

– Dermed er vi kvitt sykdommen i våre anlegg i Romsdalsfjorden, men vi er ikke kvitt problemet. Årsaken er at det stadig må settes ut ny fisk, og denne fisken vil være mottakelig for smitte. Vi har derfor «flyktet» til en lokalitet nord for Hustadvika med en del av virksomheten, sier Andreassen.

I bølger

Leder av styringsgruppen oppdrettsnæringen selv har etablert mot PD på Vestlandet, Cato Lyngøy, sier til NTB at det nå er rundt 70 anlegg som er rammet. De fleste ligger mellom Rogaland og Hustadvika. Et anlegg i Troms skal også være rammet.

Han sier at resultater av arbeidet mot PD først vil bli godt synlige i slutten av 2008 og 2009. En ny vaksine er blant tiltakene. Samhandling mellom aktørene i næringen er et annet, viktig virkemiddel.

Seksjonssjef Knut Rønningen i Mattilsynet fastslår at laksesykdommer alltid har gått i bølger. Dette må næringen leve med også i framtida, sier han.

RAMMET: Et av Villa Salmons anlegg i Romsdal som har vært rammet av sykdommen PD. 70 anlegg på Vestlandet er smittet av denne dødelige sykdommen.
Herskedal, Kjell
SYKE: Mattilsynet har isolert 18 oppdrettsanlegg og klekkerier i Storfjorden for å hindre spredning etter at flere smittsomme sykdommer er påvist langs vestlandskysten.