Og du vil også få vite hvor den kommer fra hvis Fiskeridepartementet bestemmer seg for å oppgradere regelverket.

Fiskeridepartementet skal nå vurdere om forbrukerne i framtiden skal ha krav på å vite hvor lenge det er siden torsken i fiskedisken eller frysedisken ble dratt over ripa.

– Vi har ikke tatt endelig stilling til om fisken skal merkes med fangstdato, men dette er noe vi ønsker å se nærmere på og diskutere både med næringen og forbrukerorganisasjonene. Fiskeri— og kystministeren er opptatt av å gi forbrukerne informasjon om fiskens ferskhetsgrad, sier avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann i Fiskeri- og kystdepartementet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fiskeridepartementet vil også vurdere om det skal stå på fisken om den er oppdrettsfisk eller ikke, hvilken art det er og hvor den er fanget, noe som allerede er tilfelle i EU.

Det er delte meninger om hvorvidt man bør sette holdbarhetsdato på fisk. Innen fiskeribransjen er det mange som mener at det er behandlingen av fisken på fiskebåten og på land som er avgjørende for kvaliteten.

Ifølge Forbrukerrådet ønsker stadig flere forbrukere informasjon om hvor fisken kommer fra, hvor fersk den er og hvor lenge den er holdbar.

KNUT EGIL WANG