Fire personer ved kontoret for kontroll og overvåking i direktoratet har tilgang til linjen der personer som ønsker å tipse myndighetene om juks i fiskerinæringa kan henvende seg. I tillegg er det opprettet en egen e-postadresse for fiskefusktips.

Tipstelefonen er ett av flere tiltak som fiskeriminister Otto Gregussen varslet rett før jul etter avsløringene av omfattende juks i næringa.

Tipstelefonen fikk en svært blandet mottakelse da den ble annonsert. Norges Fiskarlag er blant organisasjonene som tok avstand fra tipstelefonen fordi de mener ordningen oppfordrer til angiveri langs kysten.

Fiskeridirektoratet sier i en pressemelding at det ikke er noe nytt i at forvaltningen mottar tips om juks, men peker på at man med tipstelefonen får satt slike tips i system, og at publikum nå kan ringe gratis til ett telefonnummer som gjelder for hele landet.NTB