Fiskarlaget slutter seg i en høringsuttalelse til de sterke innvendingene mot Snøhvit-prosjektet som kommer fra både miljømyndigheter og miljøbevegelsen. — Barentshavet er et av verdens viktigste havområder, ikke bare i norsk og russisk fiskerisammenheng. Med bakgrunn i områdets sårbarhet og betydning som gyte- og oppvekstområde for våre viktigste fiskeslag, kan Fiskarlaget ikke godta at det tillates petroleumsvirksomhet i området før det er godtgjort at risikoen for betydelige skadevirkninger på miljøet er veldig liten, heter det. Partnerne i den såkalte Snøhvit-lisensen skal over helgen ta stilling til planene for utbygging og drift av Snøhvit-feltet.