– Den siste hendelsen med «Elektron», som stakk av fra norsk kystvakt, har stilt hele Norges regime i et latterlig skjær, sier Nilsen til NRK.

Han mener Norge selv bør bringe saken inn for den internasjonale domstolen i Haag. Sist høst truet Island med å stevne Norge inn for den samme domstolen for å få fastslått hvem som har hvilke rettigheter i området.

Vernesonen på 200 nautiske mil rundt Svalbard ble opprettet i 1977 og ble kun anerkjent av Finland og Canada. Russland, Island og ikke minst EU bestrider Norges rett til å forvalte sonen.