ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.noUttalelsen fra næringsorganisasjonen kommer etter at Bergens Tidende sist lørdag avslørte at den radioaktive forurensningen av norskekysten er blitt mangedoblet siden midten av 1990-tallet. Det er utslippene av stoffet technetium som i første rekke skaper bekymring blant havforskere og stråleeksperter. Dette radioaktive stoffet stammer fra gjenvinningen av brukt atombrensel ved Sellafield-anlegget ved Irskesjøen. Derfra transporteres det med havstrømmene til norske kystfarvann og havområder. — Uholdbart - Opplysningene om økt innhold av radioaktive stoffer bidrar til å skape usikkerhet om sjømat som fanges langs kysten kan spises eller ikke. Dette er en uholdbar situasjon og myndighetene må derfor intensivere arbeidet med å få stoppet utslippene til våre havområder, skriver Fiskarlaget i brevet til Utenriksdepartementet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet. Foregangsland Fiskarlaget viser til tidligere uttalelser fra regjeringen om at Norge skal være et foregangsland i arbeidet med å hindre forurensning av det marine miljø.Statsminister Jens Stoltenberg uttalte sist helg at han vil ta Sellafield-utslippene opp med sin britiske kollega Tony Blair når de to møtes til sommeren. - Vi er fornøyd med det press norske myndigheter har øvd overfor britiske myndigheter. Derimot er vi ikke fornøyd med at det fortsatt er aktivitet og utslipp fra anlegget, noe som fører til høyere konsentrasjoner av radioaktive stoffer langs norskekysten, heter det i brevet fra organisasjonen.