TOR OLAV MØRSETH tor.morseth@bt.noRørledningen skal fra oktober 2004 mate store mengder gass fra Kvitebjørn-feltet inn til Statoils anlegg på Kollsnes. Derfra skal gassen ledes til Europa og til videreforedling i Norge.I vår foreslo Statoil en ny trasi for landføring av gassen. Den koster bare halvparten av de opprinnelige kostnadene, om lag 200 millioner kroner. Være eller ikke Fiskerne ser langt mer alvorlig på planene.— Dette er et være eller ikke være for oss.Nestleder i Norges Fiskarlag, Jakob Magnar Jakobsen, fisker selv i området. Han er bekymret for fremtiden. - Vi er jo avhengige av oljeindustrien vi som alle andre nordmenn. Men det virker som det alltid er vi som må jenke oss. Fiskerinæringen har gitt mer enn den har fått tilbake.Også formann i Øygarden Fiskarlag, Jan Fjeldstad, er skeptisk.- I hele området som bygges ut, vil det bli umulig å fiske med garn. I tillegg er den gyteklare silda veldig følsom for inngrep, og vil flytte på seg. Dermed forsvinner også resten av fisken, sier han.En rekke fiskebåter i Sotra-området fisker i det berørte området rundt Kollsnes. Oljen vinner Så langt ser det ut til at de nye planene vil bli gjennomført. Saken ligger til behandling hos Olje- og energidepartementet. Der forteller underdirektør Gunnar Hognestad at det kun dreier seg om en "mindre justering" hvor det så langt ser ut til at de vil godkjenne planene.- Vi vil gå gjennom dette på vanlig måte. Saken er ute til høring, og vil bli avgjort kort tid etter at saksbehandler er tilbake fra ferie, sier han.Heller ikke i Statoil ser man på Kvitebjørn-ledningen som noen stor sak. - Den nye trasien er ikke så forskjellig fra den gamle, sier lisens-leder Morten Nesvik.Dersom forslaget går gjennom, skal de innsparte midlene brukes til å gjøre rørledningen større. Den vil da ha kapasitet til å føre i land 8,5 milliarder kubikkmeter gass årlig, og dermed bidra til milliard-inntekter for statskassen.