At blåkveitefisket til de to spanske trålerne «Monte Meixuerio» og «Garoya Segundo» rundt Svalbard var på feil side av loven, synes de fleste å være enige om. Spørsmålet om Norge hadde lov til å tvinge de to fartøyene til kai, er det derimot sterkt delte meninger om.

— Jeg er erkjenner at vi har ulike syn på dette, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i går, etter i helgen å ha hatt en «forsonlig, og i og for seg hyggelig» telefonsamtale med sin spanske utenriksministerkollega.

Ifølge Støre erkjenner også spanjolene at det er snakk om alvorlig miljøkriminalitet, med storstilt fiske av fredet blåkveite.

— Og dette er et godt eksempel på hvorfor vi må ha skikkelige inspeksjoner, med fotografering av det som foregår og erfarne inspektører til å gjøre jobben. Vi må ta synderne der og da, sier Støre.

Tar saken opp i EU

Det er dette spanjolene ikke vil være med på. Departementsråd Juan Carlos Martin Fragueiro i det spanske fiskeridepartementet sa til TV2 i går at Spania vurderer å trekke Norge inn for den internasjonale domstolen i Haag. De kan godta inspeksjoner, men ikke arrestasjoner.

Tidligere har Island truet med det samme. Også Russland har bestridt den norske suvereniteten i farvannene. Formelt har bare Canada og Finland hittil anerkjent den norske fiskevernsonen fra 1977, som strekker seg 200 nautiske mil ut fra Svalbard.

Talsmann Fernando Curcio i det spanske fiskeridepartementet sa i går til NTB at Norge for det første ikke har noen rett til å straffeforfølge de to fartøyene.

— For det andre ber vi igjen Norge om å etablere et samarbeid om forvaltning i dette området, sa Curcio, som sier saken vil bli tatt opp med alle EUs utenriksministere i dag, under utenriksministermøtet i Brussel.

Viser til New Foundland

Utenriksminister Støre sier at han gjerne kan være med og diskutere de sidene ved forvaltningen Spania og Norge er uenige om.

— Men en diskusjon om jurisdiksjonen blir gjerne litt underlig rett i etterkant av en slik «varm» sak, sa Støre, som nå forventer en forsterket vilje internasjonalt til å ta overfiske på alvor. Han nølte ikke med å stemple det spanjolene ble tatt for som «grov miljøkriminalitet».

— Dersom vi ikke skjøtter oss, har vi tomt hav om kort tid, advarte Støre, og viste til hvordan torskefisket utenfor New Foundland gikk dukken i løpet av få år.

Kanskje 300 tonn

Ministeren vil ikke være med på at Norges autoritet rundt Svalbard er svekket etter de siste ukenes fiskebråk, først rundt den russiske tråleren «Elektron» og nå med de to spanske skipene.

— Dette viser at vi har et kontrollregime som faktisk fungerer. Jeg har heller ikke hørt noen foreslå noe annet regime, sier Støre.

De to spanske båtene er, i tillegg til ulovlig fangst av blåkveite, også mistenkt for å ha fisket med for liten maskevidde. Den ene av båtene ble også filmet mens den spylte fisk på havet, trolig i et forsøk på å kvitte seg med beviser.

Kystvakten har antydet at det kan være snakk om så mye som 300 tonn ulovlig fisket blåkveite. Politiet begynte i går kveld lossingen av lasten i Tromsø, for å slå fast den nøyaktige mengden av ulovlig fangst. Eierne av de to båtene risikerer bøter i millionklassen dersom det viser seg å handle om så store mengder fisk som det er blitt hevdet.

TATT MED ULOVLIG FANGST: Da tråleren «Monte Meixueiro» kom til Tromsø i går ettermiddag eskotert av kystvaktskipene «Tromsø» og «Nordkapp», kunne sjøfartsinspektørens folkfå bevisfor at skipet hadde store mengder av den fredete blåkveiten om bord. FOTO: JAN-MORTEN BJØRNBAKK, SCANPIX
I KONTAKT:UtenriksministerJonas Gahr Støre harhatt kontakt med sinspanske kollega desiste dagene.FOTO: KJETIL ELSEBUTANGEN,SCANPIX