• Vi kan ikke nedprioritere lavtlønte menn til fordel for lavtlønte kvinner, sier Arne Johannessen.

Politiet kommer ikke til å fire på kravene for å bidra til lønnsutjevning.

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund varsler dermed beinhard lønnskamp under hovedoppgjøret til våren. Tariffoppgjøret og likelønnsspørsmålet blir et sentralt tema når forbundet mandag starter sitt tre dager lange landsmøte.

— Man kan ikke forvente at store grupper med lavtlønte i offentlig sektor, hvorav en er politiet, skal avstå fra lønnsøkning til fordel for andre grupper. Regjeringen må legge likelønnspotten på toppen av et ellers ordinært tariffoppgjør, sier Johannessen til NTB.

- Galskap Det er fullstendig uaktuelt for politiet - en av de mest mannsdominerte yrkene i offentlig sektor - å ta et steg tilbake i lønnskampen til fordel for ansatte i kvinnedominerte yrker, som sykepleiere, førskolelærere og barnehageassistenter. Politifolkene har støtte i sin hovedorganisasjon Unio, som organiserer både lærere, politifolk og sykepleiere. Organisasjonen vil for alt det er verdt unngå rivalisering mellom egne medlemsforbund.

Kunnskapsminister og tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) har gjentatt gang på gang at ansatte i mannsdominerte yrker må finne seg i ingen eller betydelig lavere lønnsvekst enn normalt for at ansatte i kvinnedominerte yrker skal få et løft. Regjeringen har overlatt til partene i arbeidslivet å bli enige om hvilke grupper som skal løftes neste år.

— Man kan ikke prioritere mellom lavtlønte menn og lavtlønte kvinner. Det ville være den reneste galskap, og det kommer vi aldri til å akseptere, sier Johannessen.

Konflikten over Dermed ser det ut til at forbundslederen får en omstridt sak å henge fingrene i også i 2010, etter to foregående år som mildt sagt kan kalles begivenhetsrike. Politikrisen og de påfølgende forhandlingene om ny særavtale for politiet ble landet på overtid i sommer.

— Det er aldri kjedelig på et landsmøte, men det blir nok ikke like mye trøkk som i fjor. Da var det jo helt ekstremt, medgir Johannessen.

Under fjorårets landsmøte var konflikten mellom politiet og myndighetene svært anspent. Justisminister Knut Storberget var regjeringens ansikt utad i konflikten. Han besøkte landsmøtet med et fulltallig pressekorps som tilskuere, men nektet å svare på spørsmål fra politifolkene.

Storberget gleder seg I år er situasjonen en helt annen. Johannessen roser Storberget for å ha gjort enda mer for politiet enn forbundet krevde, blant annet hva gjelder rekruttering til Politihøgskolen. Storberget kommer til årets landsmøte, trolig med skuldrene senket når han skal prate om visjoner og utfordringer for framtidas politi.

— Det er et godt forhold mellom justisministeren og Politiets Fellesforbund for tiden. Storberget har sagt at han gleder seg til å komme på landsmøtet, og det er bra, sier Johannessen.

Også politidirektør Ingelin Killengreen og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås kommer til møtet. Mens Killengreen skal prøve å tegne opp et bilde av hva framtidas politi står overfor, skal Gangås ta for seg utfordringer knyttet til kulturen i etaten - som diskriminering, mobbing og likestilling

Leder for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sammen med justisminster Knut Storberget etter at statsbudsjettet ble lagt frem i oktober. Arkivfoto: Scanpix