OGNE ØYEHAUG

Svarstad Haugland gjorde det klart at hun og regjeringen står på sitt, sier generalsekretær Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors, en av dem som var til stede på et møte mellom de frivillige organisasjonene og statsråden i går.

— Det var en tydeliggjøring fra statsråden om at regjeringen står fast ved den kurs den ligger på, at norsk lov vil gjelde fra 1. januar 2005, sier Gahr Støre.

Spillemonopolet betyr at frivillige organisasjoner som Røde Kors og Idrettsforbundet mister store inntekter fra egne spillautomater fra årsskiftet.

Lotteribransjen har gått til sak mot staten fordi den mener monopolet er i strid med EØS-avtalen. Staten tapte første runde i tingretten, men anker.

Svarstad Haugland presiserer ifølge Gahr Støre den planlaget kompensasjonen for tapte spilleinntekter ligger fast.

For Norges Røde Kors betyr det for eksempel 200 millioner kroner neste år. Deretter skal organisasjonene få en andel av overskuddet i Norsk Tipping, ut fra hvor stor andel av spillemarkedet de har hatt.

Norges Røde Kors har støttet innføringen av spillemonopol, selv om det gir færre inntekter.