ELLEN KONGSNES

Oslo

I dag starter lønnsforhandlingene i helseforetakene. I år vil arbeidsgiverforeningen NAVO gi mest til de lavest lønte gruppene.

Lønnsveksten for de forskjellige yrkesgruppene i helsesektoren fra 2001 til 2005 har nemlig slått svært forskjellig ut, ifølge NAVO.

  • Legene har hatt reallønnsvekst, det vil si en økning i å rslønnen korrigert for prisstigning, på 99.000 kroner fra 2001 til 2005.
  • I samme periode har spesialsykepleiere har en vekst på 43.000 kroner, mens vanlige sykepleier tjener 34.000 kroner mer i året.
  • Dårligst ut kommer hjelpepleiere og ufaglærte, deriblant pleieassistenter, som har hatt en faktisk lønnsvekst på henholdsvis 25.000 og 22.000 kroner.Det viser tall som arbeidsgiverforeningen NAVO har utarbeidet, basert på lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vil sikre rekruttering

– De siste årene har vi hatt prosentvise tillegg. Det sier seg selv at det er gunstigere å få 3,5 prosent vekst når man tjener en million, enn hvis man tjener lite. I år ønsker vi å foreta prioriteringer ut ifra hvordan reallønnsveksten har vært, og ikke gi prosentvise tillegg, sier administrerende direktør Lars Haukaas i NAVO.

Han begrunner behovet for omfordeling ut ifra to hensyn:

– Det handler om rettferdighet. I tillegg vil det være viktig å styrke lønnen for å sikre rekruttering av hjelpepleiere og sykepleiere i fremtiden, sier Haukaas.

– Sykepleiere og hjelpepleiere blir stadig viktigere i det pasientnære arbeidet som vi ønsker mer av, supplerer Anne-Kari Bratten, direktør for arbeidsliv og medlemsservice i NAVO.

Fagforbundet stiller seg positive til signalene fra NAVO.

– Dette er vi veldig glade for, og det er helt i tråd med våre krav, sier Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet.

Kritisk til tallene

Den norske lægeforening er derimot svært kritisk til tallmaterialet til NAVO. En av årsakene er at det ikke finnes sikre tall for 2001 og 2002, i forbindelse med at helseforetakene ble skilt ut i 2002.

– Vi er ikke kjent med hvordan NAVO har kommet frem til disse tallene. Legene har hatt et dårlig oppgjør de siste årene, med en lønnsvekst på under to prosent for de siste to årene, sier Anne Kjersti Befring, direktør i Legeforeningens forhandlings— og helserettsavdeling.

Foreningen jobber nå med å utarbeide egen lønnsstatistikk for leger, som de regner med vil være ferdig over påske. Parallelt skal det også utarbeides en oversikt over arbeidstimer.

Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad