–Ulykken skjedde under lek. Gutten har trolig klatret på grinden og fått den over seg. Da luftambulansen kom fram til stedet var gutten allerede død, opplyser vaktsjef Per Knoph ved Sandnes politistasjon til TV2.no.

NTB