Sykehuset opplyser at barnet døde etter at det oppsto komplikasjoner i forbindelse med nyresvikten. Om lag 5 prosent av pasienter med nyresvikt får komplikasjoner som er livstruende, ifølge sykehuset.

Barnet, en gutt fra Oslo, ble syk 1. mars og innlagt på sykehuset søndag 5. mars. Etter det som er kommet fram tidligere ble han smittet dagen før tiltak mot smitte ble iverksatt 24. februar.

Guttens foreldre har forklart at gutten skal ha spist kjøttdeig som stammet fra Gildes produksjonsanlegg på Rudshøgda.

Ullevål universitetssykehus har etter dødsfallet tatt kontakt med Statens helsetilsyn og politiet i Oslo, som har begjært rettslig obduksjon av gutten.

Barnesentret ved sykehuset har i løpet av det siste døgnet fått innlagt ytterligere et barn med nyresvikt, og behandler nå i alt tre barn med dette syndromet.

FOTO: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION