De fire som er fra 26 til 30 år gamle, er tiltalt for flere forsøk på å rane pengetransporter og vektere i arbeid for banker i Oslo i perioden 2001 til 2003.

Ifølge påtalemyndigheten var det bare i ett av ranene hvor gjerningsmannen fikk meg seg noe utbytte. I mai 2003 skal den eldste av mennene ha fått med seg 2,2 millioner kroner da han ranet en verditransport fra Nordea på Bryn senter i Oslo. Pengene ble tatt ut av en åpen verdikoffert mens 30-åringen holdt vekterne og publikum på stedet i sjakk med våpen.

De fire er sammen eller hver for seg også tiltalt for tre andre ransforsøk. Ved disse tilfellene fikk de derimot ikke noe utbytte eller ble tatt på fersk gjerning av politiet som tilfeldigvis passerte forbi.

Det er satt av seks dager til å behandle sakene i retten.