Også for de to andre siktede, Mikael Davud og Shawan Bujak, ble kjennelsen fire uker i full isolasjon. Det opplyser de to siktedes forsvarere til Aftenposten.no.

Oslo tingrett begrunner avgjørelsen med hensynet til faren for bevisforspillelse, fremgår det av kjennelsen.

Bujak blir omtalt som hovedmannen av de tre som ble pågrepet i starten av juli, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep på norsk jord.

«Lite tillitvekkende»

PST-informanten David Jakobsen får brev— og besøksforbud under hele fengslingsperioden. Han vil ikke ha tilgang til aviser, TV, eller datamaskiner i løpet av de fire neste ukene.

Under fengslingsmøtet begjærte den terrorsiktede seg løslatt, men retten tok altså aktors påstand om fire uker i full isolasjon til følge.

I kjennelsen går det frem at retten finner Jakobsens forklaring om hans befatning med stoffet hydrogenperoksid som «lite tillitvekkende».

De tre siktede har alle forklart seg forskjellig om hvem som kjøpte inn stoffet, som PST mener skulle brukes til å lage en bombe, og hva det skulle brukes til.

- Helt annet materiale enn tidligere

PST har tidligere varslet at de ville legge frem helt nye bevis i saken mot de terrorsiktede.

— Det materialet vi legger frem i dag er et helt annet materiale enn vi har lagt frem tidligere, sa politiadvokat Signe Aalling til Aftenposten.no tidligere mandag.

For ti dager siden gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på et nederlag da Høyesterett opphevet en kjennelse fra lagmannsretten. Landets øverste domstol mente lagmannsrettens kjennelse etterlot tvil om retten også hadde vektlagt bevis den ikke hadde sett. Derfor ble lagmannsretten pålagt å vurdere fengslingsspørsmålet på nytt.

Da fengslingsspørsmålet for Jakobsen kom opp til ny behandling i lagmannsretten i forrige uke, parerte PST med å legge frem et nytt bevis - en utskrift fra romavlytting hjemme hos Mikael Davud hvor Jakobsen omtaler fire terrordømte menn i Tyskland som "brødre".

Det nye beviset spilte i PSTs favør. Dommerne mente det var skjellig grunn til mistanke mot Jakobsen, og avgjorde at han måtte bli sittende i varetekt og isolasjon.