Breivik forsøkte å slippe unna ved å beskrive isolasjon som en torturmetode.

Under rettsmøtet betegnet den terrorsiktede tiden i isolasjon til nå som kjedsom og monoton. Han karakteriserte det også som en sadistisk torturmetode. Oslo tingrett fant imidlertid ikke isolasjon som et uforholdsmessig inngrep, grunnet sakens alvorlige karakter.

Følget med terrorsiktede Anders Behring Breivik ankom Oslo tingrett rett før klokken 11 fredag. Breivik ble fremstilt for retten klokken 13.

Rettsmøtet i Oslo tingrett var lukket.

Følget, som besto av to politimotorsykler, den pansrede, svarte bilen den terrorsiktede vanligvis fraktes i og en hvit bil, forlot rundt klokken 10.40 Ila fengsel i Bærum, der Breivik holdes i varetekt.

Den terrorsiktede 32-åringen ble 25. juli varetektsfengslet i åtte uker til 26. september og ilagt fullstendig isolasjon i fire uker, frem til 22. august.

Men loven gir bare adgang til å isolere i maksimalt to uker ved første fengslingsmøte. Tingretten har innrømmet at det ble begått en feil under det lukkede fengslingsmøtet. Kjennelsen ble imidlertid ikke anket.

Ikke i snippkjole

Før fengslingsmøtet 25. juli hadde Breivik spurt retten om å få møte i uniform, et ønske som ble avvist med begrunnelsen at det ville stride mot rettens verdighet. Under det kommende rettsmøtet ville Breivik møte i snippkjole, men også denne gang mener retten at hans foretrukne klesvalg strider mot domstolens bestemmelser.

— Retten er enig med påtalemyndigheten i at også den bekledning siktede nå ønsker å fremstilles i vil virke unødvendig forstyrrende, krenkende og provoserende og at den derfor også vil krenke domstolens verdighet, går det fram av en beslutning fra Oslo tingrett.

Frykter hemmelige beskjeder

Breivik selv har klart uttalt via sin forsvarer, advokat Geir Lippestad, at han ønsker mest mulig offentlighet rundt rettsmøtene hvor han framstilles. Politiet på sin side frykter for Breiviks sikkerhet og også for at han kan benytte møtene i retten til å gi beskjeder til utenforstående.

I avhør har han forklart seg om to andre påståtte terrorceller, som politiet fremdeles ikke har avsluttet letingen etter.

LES OGSÅ:

— Retten legger, basert på begjæringen, til grunn at politiet ikke har kommet til bunns i spørsmålet om siktede kan ha hatt medhjelpere ved de to terroranslagene og at politiet holder dette åpent, heter det i tingrettens kjennelse om at fengslingsmøtet forhåndslukkes.