Før mandagens rettsmøte begjærte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) David Jakobsen (31), Mikael Davud (39) og Shawan Sadek Saeed Bujak (37) varetektsfengslet i fire nye uker. De ønsket imidlertid å begrense full isolasjon og brev-, besøks— og medieforbud til to uker. Deretter åpner PST for brev- og besøkskontroll.

Oslo tingrett tok mandag begjæringen til følge og underga alle de siktede fire nye uker i varetekt, hvorav to uker i full isolasjon.

Anker umiddelbart

Bakgrunnen for forlenget varetekt og isolasjon er at seks nye vitner skal avhøres i saken, og at det derfor kan være fare for bevisforspillelse. Jakobsens forsvarer, advokat Kjell T. Dahl, reagerer på dette.

— Vi anker kjennelsen umiddelbart. Det gjør vi fordi vi mener det ikke er nok grunnlag for kjennelsen, sier Dahl til NTB.

NTB erfarer at Jakobsens advokater ikke anser de seks nye vitnene som viktige i saken, og at deres klient ikke har mulighet til å påvirke vitnene. Alle bevisene mot ham består av opptak fra rom- og telefonavlytting, materiale som allerede er sikret og som derfor ikke kan ødelegges.

- Perifert forhold

Forsvarerne tolker den nye linjen fra PST dit hen at etterforskningen for Jakobsens del er så godt som ferdig. Den tidligere PST-informanten skal så å si ha snakket seg inn i en siktelse om å ha inngått et forbund med planer om å begå terrorhandlinger på norsk jord. PST mener på sin side at avlyttingsmaterialet beviser at 31-åringen og den antatte hovedmannen, Mikael Davud (39), i samtaler planla terror sammen.

— Davud og Jakobsen er perifere bekjente og har ikke hatt noen inngående kontakt med hverandre. Det er ikke påvist noe sted i bevismaterialet hvor det er blitt inngått noen avtale mellom de to. Jakobsen mener dessuten at uttalelser han har kommet med er blitt feiltolket, sier medforsvarer René Ibsen til NTB.

På opptakene skal Jakobsen ha snakket usbekisk, og Davud uigurisk. Språkene ligner hverandre, men er ikke identiske. Dermed har det oppstått et rom for misforståelser, ifølge forsvareren.

Lukkede dører

Mandagens rettsmøter ble holdt for lukkede dører. Retten ga PST medhold i at etterforskningen fortsatt er på et så tidlig stadium at den kan ta skade dersom opplysninger fra fengslingsmøtene kommer offentligheten for øre.

Jakobsen og Davuds advokater motsatte seg at rettsmøtene skulle holdes for lukkede dører, men fikk ikke rettens medhold.

Davud følger strengt religiøse fasteregler i forbindelse med ramadan. Han møtte ikke i retten mandag fordi transporten og prosessen ville innebære en for stor belastning for ham. Forsvareren hans, advokat Carl Konow Rieber-Mohn, mener etterforskningen også for Davuds del går mot slutten.

Den tredje siktede, Shawan Sadek Saeed Bujak, samtykket i forlenget fengsling. Det innebærer at spørsmålet ble avgjort ved såkalt kontorforretning, uten forhandlinger i retten.