NTB

Forhørsretten stilte seg imidlertid undrende til hvorfor det har tatt så lang tid å ta ut tiltale mot Hosein, melder TV 2.

— Jeg har forståelse for at Riksadvokaten synes denne saken er vanskelig. Det er første gang jeg har vært borte i en sak der etterforskningen ikke beviser at det dreier seg om et drap, sier Gamal Hoseins forsvarer John Christian Elden til NTB.

Hosein har sittet fengslet siden han i januar ble siktet for drapet på sin kone.

Riksadvokaten tar trolig ut tiltale i saken i løpet av kort tid.