Han er en av fire menn som nå er siktet for å ha forsøkt å utnytte mindreårige seksuelt via internett, skriver adressa.no.

Mennene ble alle pågrepet like før jul. Politiet jobber nå på spreng med å gå gjennom store mengder beslaglagt datamateriale.

Det sier politiadvokat Tove Røddesnes i Nord-Trøndelag politidistrikt. Røddesnes utelukker ikke nye pågripelser i saken.

Mennene er alle siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 201 c. — som omhandler blotting og annen uanstendig oppførsel mot mindreårige under 16 år.

Startet i Namdalen

De fire mennene, en mann fra Ytre Namdal, en mann fra Levanger, en fra Hålogaland og en fra det sentrale østlandsområdet, er i alderen 47 til 61 år. Røddesnes sier alle fire nå er sluppet fri fordi det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

De fire pågripelsene skjedde etter at politiet 16. desember pågrep en lærer fra Ytre Namdal for å ha forsøkt å begå seksuelle handlinger med mindreårige via internett. Politiet fikk tips om mannen fra foreldre bosatt utenfor Trøndelag.

— De nye pågripelsene skjedde som en følge av chattelogger vi fant på hans pc. Derfra har vi sporet opp de andre. Mennene har brukt MSN, Facebook og sosiale medier til å kontakte mindreårige, sier politiadvokaten.

Gått gjennom beslag i julen

Hun utelukker ikke at siktelsene mot flere av mennene kan bli utvidet til også å gjelde såkalt grooming, å knytte kontakt med mindreårige for å oppnå seksuell kontakt med dem. Røddesnes sier saken er høyt prioritert og at de i julen har jobbet med å gå gjennom beslaglagte PC-er, minnebrikker, CD-er og DVD-er tilhørende mennene.

I tillegg til politiet i Nord-Trøndelag jobber også Asker og Bærum politidistrikt og Nord-Hålogaland politidistrikt med saken.

— Det er varierende hva som har kommet frem så langt. Blant annet viser en chattelogg at en mann i femtiårene forsøkte å overtale ei sju år gammel jente til å møte ham. Dette skulle skje i utlandet. Vi vet fortsatt ikke om dette faktisk skjedde eller ikke, sier Røddesnes.

Hun viser til at politiet er helt avhengig av data som er lagret etter at det omstridte datalagringsdirektivet trådte i kraft. Det gjør at politiet kan spore opp både mennene og jentenes identitet og alder gjennom e-post og lagrede ip-adresser.

- Vi følger med deg!

Røddesnes forteller at politiet i etterkant av pågripelsene har kontaktet flere andre menn som også skal ha forsøkt å oppnå kontakt med mindreårige på nettet, men uten å lykkes. I alt er det snakk om færre enn ti personer.

— Vi har ringt enkelte og fortalt at vi følger med på hva de gjør. Det var noen som ble ganske stresset. Vi tror dette kan virke allmennpreventivt på linje med å advare jentene som er i fare, sier Røddesnes.