— Her skal vi rette, lese og forberede oss, sier Rolf Petter Eidsnes, lærer på Fana gymnas, og viser oss et trangt rom med 12 kontorplasser. Hver lærer på dette rommet har litt over fire kvadratmeter til disposisjon. Her står bord og stoler tett, her skal pc-ene kobles opp, bøker, mapper og stensiler stables, og ikke minst rettearbeid og forberedelser gjøres. Forholdene Eidsnes og de andre jobber under, er ikke unntaket, men regelen i den norske skolen.

Trangt i Bergen

Utdanningsforbundet har sendt spørreskjema til skolene i de ti mest folkerike kommunene i landet for å kartlegge kvaliteten på kontorarbeidsplassene. Resultater er ikke akkurat oppløftende, og Bergen kommer ikke spesielt godt fra det.

I Bergen har 89 av 113 forespurte skoler svart på spørsmålene fra Utdanningsforbundet.

Arbeidstilsynets krav om seks kvadratmeter pr. arbeidsplass i et kontorfellesskap, etterleves kun ved tre av de 89 skolene som har svart i undersøkelsen.

90 prosent oppgir at de tilbyr kontorplasser som bryter med Arbeidstilsynets krav. De nasjonale tallene er 84,8 prosent

— Det er klart at det ikke er lett. Lærere kommer og går, det småprates. Det blir mye uro, sier Asle Nævdal.

— Derfor foretrekker mange å jobbe hjemme, supplerer Rolf Petter Eidsnes.

Ønsker større frihet

At lærerne skal tilbringe mer av arbeidstiden på skolen, er et resultat av arbeidstidsavtalen som ble inngått mellom KS og Utdanningsforbundet i 2004.

I går startet forhandlingene om ny avtale mellom lærerorganisasjonene og arbeidsgiverne, Kommunenes Sentralforbund (KS). KS ønsker at enda mer av rettearbeidet og lesingen skal foregå på skolen. Men arbeidsforholdene de tilbyr er milevis unna de krav som er satt.

Lærerne på Fana gymnas ønsker større frihet til selv å bestemme når og hvor arbeidet som ikke utføres i klasserommene, skal gjøres.

— Hvis vi må gjøre mer av arbeidet under slike forhold, vil det ta lengre tid. Dermed går det lengre tid før elevene får arbeidene sine tilbake, sier Gunnvor Onarheim Hauge, som underviser i norsk på Fana gymnas.

- Avtalebrudd

— Da vi inngikk avtale med KS om økt bindingstid (andel av lærernes arbeidstid som tilbringes ved skolen, red.anm.), var det en klar forutsetning at de fysiske arbeidsforholdene skulle bedres, sier Rolf Petter Eidsnes.

  • Nå er bindingstiden økt og KS vil den skal øke enda mer, uten at de har overholdt sin del av avtalen, sier Asle Nævdal.

— Er det ikke naturlig at arbeidsgiver vil ha mer kontroll over arbeidstakernes arbeidstid?

— Det viktigste grunnlaget for god undervisning er gode forberedelser. KS har utelukkende økonomiske motiver når de vil tvinge lærerne til å være hele arbeidstiden på skolen, mener Asle Nævdal.

— Hvis alle lærerne her på Fana gymnas tar en time mer undervisning hver i uken, sparer de to årsverk. Det handler kun om penger og det er et politisk ansvar.

Da Bjartmar Gjerde var kirke- og undervisningsminister, uttalte han i et intervju med Aftenposten sommeren 1975, at «norsk skole er verdens beste, på tross av lærerne».

— Jeg vil snu litt på det og si at vi fortsatt har en god skole i Norge, til tross for politikerne. Men det røyner på, sier Asle Nævdal.

TRANGT: Det er trangt om plassen når Asle Nævdal og Gunnvor Onarheim Hauge skal forberede undervisningen på Fana gymnas. FOTO: KNUT STRAND