I tillegg til Lofotkatedralen vil kirkene i Gimsøy, Sildpollnes og Strandlandet bli stengt. Ifølge Lofotposten.no vil kirkene bli stengt 1. desember.

Driften av kirkene i Vågan har et oppsamlet underskudd på 1,4 millioner kroner før årets underskudd som er beregnet til 600.000 kroner.