Tallet på utleide vikarer økte med 14 prosent bare fra første kvartal i 2004 til første kvartal i år.

Tallene er hentet fra en undersøkelse blant 450 norske bedrifter utført av KW Partners for vikarbyrået Prooffice. Det er for det meste de unge som går på midlertidige kontrakter, hele 75 prosent er under 35 år. I 1994 var det bare halvparten som var i den aldersgruppen.

Administrerende direktør i Prooffice, sier til forbruker.no at forklaringen skal være den stadig høyere avgangsalderen til studentene, og at vikarbyråer er en fin inngangsport til arbeidslivet.

— Noen unge lar også en eventuell trygghetsfølelse ved å ha fast jobb vike for ønske om mer frihet sier han.