Det går frem av en nylig publisert undersøkelse gjort av Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS). 1052 kvinner og menn i alderen 16 til 79 er spurt om deres holdninger til ulovlig alkohol, først og fremst sprit og brennevin.

— 40 prosent svarte at de ganske sikkert eller helt sikkert ville ha kjøpt ulovlig sprit dersom de hadde muligheten, forteller forsker Ingeborg Rossow ved SIRUS til BT.

Dobbeltmoral

Folk flest oppgir høye priser og avgifter og lav tilgjengelighet som årsaken til at de er så positive til smuglersprit. Samtidig er dobbeltmoralen enorm.

— Mange av de samme som ville kjøpt ulovlig sprit, er også fordømmende og mener at spritsmugling er moralsk forkastelig, samtidig som de bekymrer seg for de samfunnsmessige konsekvensene, sier Rossow.

Det går også frem av undersøkelsene at folk flest ser på smugling av sprit, og kjøp av smuglervarer, som en mindre alvorlig forbrytelse.

Spørreundersøkelsen ble foretatt før opprullingen av metanolsaken høsten 2002. Rossow utelukker derfor ikke at svarene ville vært litt annerledes i dag.

— Jeg vil tro at villigheten til å kjøpe hadde vært mindre, men jeg har liten tro på at folks holdninger har endret seg mye, sier hun.

- Lik holdning til øl

Rossow sier Sirus vil foreta en ny undersøkelse av befolkningens alkoholvaner, som kan gi myndighetene et oppdatert bilde av det uregistrerte alkoholkonsumet i Norge, som uten tvil fortsatt er høyt.

Øl ikke var nevnt spesifikt i Sirus-undersøkelsen.

— Men det kan tenkes at folks holdninger til ulovlig sprit også gjelder for øl, sier forsker Ingeborg Rossow.