Første halvår i år ble 1.552 personer sendt ut av Norge med politieskorte. 216 av dem var under den strafferettslige lavalder, men blant de resterende var hele 42 prosent anmeldt for ett eller flere lovbrudd i Norge, skriver Aftenposten.

– Når vi skal finne dem som skal tvangssendes ut av landet, så forsøker vi å velge dem som står bak mye kriminalitet, sier Arne Jørgen Olafsen, leder i Politiets utlendingsenhet (PU).

– Den negative omtalen disse får, har en svært ødeleggende effekt i forhold nordmenns holdninger overfor asylsøkere, sier Olafsen.

I fjor bestemte Oslo politidistrikt seg for å lete systematisk etter gjengangere uten norsk statsborgerskap eller lovlig opphold.

– De ødelegger for redelige landsmenn, så vi har også fått støtte fra innvandrerorganisasjoner. Status i dag er at 11 av 20 prioriterte kriminelle er sendt ut av landet, sier stasjonssjef Bjørn Åge Hansen ved Sentrum politistasjon.