Tallene fremkommer i PwCs ferske undersøkelse «Global Economic Crime Survey», og viser at det er særlig korrupsjon som øker.

Korrupsjon i Norge utgjør 11,6 prosent av tilfellene av økonomisk kriminalitet. I Vest-Europa er tallet 6,5 prosent, og globalt 12,7 prosent.

Av de sakene som bedriftene oppgir som mest alvorlige, dreier 18 prosent av de norske sakene seg om korrupsjon, skriver Dagens Næringsliv.

– Korrupsjon og bestikkelser ser ut til å øke kraftig i omfang, og økonomisk kriminalitet i Norge er blitt internasjonalisert, sier PwCs leder for gransking Helge Kvamme.

Over halvparten av de rapporterte sakene involverte utlendinger.

Norge er på linje med det globale resultatet når 42 prosent av bedriftene oppgir å ha vært utsatt for ett eller flere tilfeller av økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene, men 4 prosentpoeng høyere enn Vest-Europa.

Det gjennomsnittlige økonomiske tapet ved slik kriminalitet i Norge har økt med 32 prosent siden 2005, til over 5 millioner kroner per tilfelle.

Kvamme mener strengere lover, regler og kontrolltiltak ikke vil løse problemene.

– Her må sterkere lut til, sier han, og mener bedre kontroll internt, samt kulturbygging, er viktig.