48 prosent av kvinnene og 37 prosent av mennene svarer at reaksjonene på Muhammed-karikaturene har gått ut over deres personlige følelse av trygghet.

Det er flest personer i Nord-Norge som føler seg mer utrygge nå, 50 prosent.

Det er de yngste i undersøkelsen som hyppigst oppgir at de er blitt mer utrygge. I aldersgruppen 18-23 år sier 43 prosent at de er blitt mer utrygge. Blant de spurte over 60 år, oppgir 37 prosent at de er blitt mer utrygge.

Videre viser undersøkelsen at åtte av ti tror flere ambassader vil bli angrepet, og at situasjonen vil spre seg.