Så langt er heller ikke brukerne mer fornøyd med dagens Nav enn de var den gang etaten var delt i tre ulike etater: Trygdeetaten, arbeidsmarkedsetaten og sosialkontoret.

Det viser en ny brukerundersøkelse som professor Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen står ansvarlig for.

Uten inntekt i syv måneder

Hege Helgesen (35) er blant dem som ikke har hatt gode opplevelser med den nye velferdsetaten. Hun fikk sin siste utbetaling fra Nav 20 august i 2008. Etter å ha gått på overgangsstønad i en periode, trodde hun det skulle være en enkel sak å gå over på rehabiliteringsstønad.

I stedet havnet hun på sosialkontoret for første gang i sitt liv. Fortsatt venter hun på at søknaden om rehabiliteringsstønad skal ferdigbehandles i Nav-systemet. Det ble avslag i første omgang, fordi legen satte kryss i feil kolonne på søknadsskjemaet.

Nå har hun klaget på vedtaket og fått vite at det mest sannsynlig tar ytterligere et halvt år før saken er ferdig behandlet.

Ingen forbedring

Professor Hans-Tore Hansen forteller at et av formålene med undersøkelsen var å finne ut om folk er mer fornøyde med kontorene som er bygget over den nye Nav-modellen, der trygd, arbeid og sosialkontor er slått sammen. De fleste steder er sosialkontoret fortsatt ikke slått sammen med de andre etatene.

_Les også:

Skal bli lettere å snakke med saksbehandlerne_

— I vårt materiale er det lite som tyder på dette. De som bruker de nye, integrerte kontorene er ikke mer tilfreds enn dem som bor i områder der disse kontorene ennå ikke er opprettet.

Han peker også på at det er brukere av de nye kontorene som klager mest over at de har få muligheter til uforstyrret å legge frem saken sin for saksbehandleren når de kommer til kontoret.

I tillegg gir også en stor andel av brukerne uttrykk for at de har en lav tillit til etaten.

— Mange er også svært misfornøyde med at det tar så lang tid for brukerne å komme i kontakt med de rette personene som skal behandle sakene, sier Hansen.

- Et paradoks

Det kan Hege Helgesen skrive under på. Hun er tidligere aerobicinstruktør, men skader i nakke, rygg og skuldre etter en ulykke gjorde det umulig for henne å fortsette i jobben.

— Det er et paradoks. Nav vil ha folk i arbeid, og det er jo det jeg også vil. Men det som skjer, er i stedet at Nav stenger meg ute fra arbeidslivet. I og med at jeg ikke får noen støtte til rehabilitering, kan jeg ikke fullføre noe treningsopplegg. Det har jeg ikke råd til. Trening koster penger, og med en 15-åring og en fireåring i huset, må hver eneste krone snus. Det er bare så vidt det går rundt, sier hun.

Hennes største ankepunkt mot Nav er lang ventetid og mangelen på respons og tilbakemelding.

— Jeg vet ikke hvor mange henvendelser jeg har gjort, men det er nesten håpløst å få noe skikkelig svar. Jeg får bare beskjed om å vente. Du blir ikke akkurat friskere av det, sier hun.

Likevel bedre enn ryktet

Likevel mener professor Hans-Tore Hansen det er verdt å merke seg at 60 prosent av dem som er blitt spurt, svarer at de er fornøyd med servicen de har fått hos Nav.

— Etter all den negative medieomtalen ville det ikke vært unaturlig om enda flere hadde svart at de var misfornøyde, sier han.

Derfor mener han det er rimelig å konkludere med at Nav-reformen ikke er kommet så langt som myndighetene kunne ønske seg.

Han peker også på at selve telefonundersøkelsen er gjort før finanskrisen satte inn i fjor høst.

— Nå skal etaten også møte utfordringen med økende arbeidsledighet. Det kan gjøre det enda vanskeligere å realisere målet om at flere skal i arbeid og færre skal være avhengig av offentliges stønader, sier han.

Hva er din erfaring med Nav? Diskuter saken her.

Silje Katrine Robinson