Trafikkulykker forårsaket 26 dødsfall, mens dødstallene for selvmord og drap var på henholdsvis 12 og 4. Medfødte misdannelser, sykdommer i nervesystemet og ondartede svulster forårsaket 39 prosent av alle dødsfallene etter sykdom i denne aldersgruppen. Flertallet av alle dødsfall skjer i aldersgruppene 1-4 og 15-17 år.

Totalt døde 230 barn under ett år i 2001, fordelt på 129 gutter og 101 jenter. Tre av fire småbarn som døde før de var fylt ett år, døde før de var 27 dager gamle.

Dødsfall blant de aller yngste skyldes tilstander hos mor som påvirker barnet, som for eksempel høyt blodtrykk. Andre grunner til dødsfallene er svangerskapskomplikasjoner, som for tidlig vannavgang, og komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner. Medfødte misdannelser er også en av de viktigste dødsårsakene blant barn under 27 dager.

I 2001 var antall krybbedødsfall 20, fordelt med ti på hvert kjønn. Dette tilsvarer 0,4 krybbedødsfall per 1 000 levendefødte barn for begge kjønn.