— Valgfrihet, lyder det fra kontantstøttens fremste fanebærere. Men spør du medlemmene i Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna), er valgfriheten en illusjon så lenge det ikke er finnes et tilbud om barnehageplasser. Nesten alle sivilingeniører og naturvitere med barn i barnehagealder ønsker barnehageplass fremfor kontantstøtte, viser en undersøkelse gjort blant Teknas medlemmer.

I foreningens «barnehageundersøkelse» svarer fire av fem kvinner som mottar kontantstøtten, at de ville valgt barnehageplass hvis de hadde fått tilbudet, altså hatt valgfrihet.

- Ønsker ikke kontantstøtte

Av undersøkelsen, som ble besvart av 1036 medlemmer med barn i alderen 0-6 år, fremgår det også at nesten alle som fikk tilbud om barnehageplass, takket ja.

— For mange av våre medlemmer er full barnehagedekning en forutsetning for å kunne kombinere yrkesaktivitet og familieliv, sier hovedstyremedlem i Tekna, Marianne Harg.

— Full barnehagedekning vil også gi stor samfunnsøkonomisk uttelling gjennom høyere yrkesdeltakelse og bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser. Dette er svært viktig for den videre utvikling av norsk verdiskaping, sier Harg.

- Samfunnet må følge etter

I går fortalte BT om Lene Berntsen (29) som nå står utenfor yrkeslivet på grunn av mangel på barnehageplass.

Berntsen, som er Tekna-medlem, fortalte til BT i går at hun har sett seg nødt til å slutte i jobben som analysekjemiker for å være hjemme med sønnen.

— Jeg får jo ikke brukt utdannelsen min. Det er jo frustrerende etter at jeg har tatt en lang utdannelse. Men sånn som situasjonen er nå, må det bare vente, sier Berntsen.

— Barnehagen er et viktig samfunnshjul. Før var mor hjemme, men nå har kvinnene fått seg utdannelse. Da må samfunnet følge etter.