Tre ganger så mange Downs-fostre ble abortert bort i 2005 sammenlignet med 1999.

Nå vil fagfolk innføre ultralyd for alle gravide i 12. uke, slik Danmark gjør, skriver VG. Målet er å oppdage flere barn med kromosomfeil. I Danmark er tallet på fødte Downsbarn halvert de siste årene.

– Av dem som blir screenet vil vi kunne oppdage 90 prosent av alle med Downs syndrom, sier professor i fødselshjelp Kjell Åsmund Salvesen ved St. Olavs hospital i Trondheim.