Det gode påskeværet har ført til stor utfart og dermed mange hendelser i fjellet.

Det er blitt gitt førstehjelp til nesten 1000 mennesker, og 67 personer har vært savnet. Blant disse har det vært 54 menn, seks kvinner og sju barn.

De fleste er kommet til rette, men tre er funnet omkommet.

— Uten oss hadde mange av hendelsene fått et annet utfall, sier landsrådsleder Arvid Ryen i Røde Kors Hjelpekorps.

NTB