Det viser en undersøkelse som Sentio har utført for Nationen. Optimismen er nesten like stor på landsbygden som i byene. Arbeidstakere i Midt-Norge og på Vestlandet er de som i aller minst grad tror de vil miste jobben i 2005.

– At så få er urolige for å miste jobben stemmer godt overens med våre beregninger. 2006 er ventet å bli et godt år for norsk næringsliv, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Jorun Vågeng, til avisen.

Sørlendinger og nordlendinger er mest skeptiske, og menn er noe mer optimistiske enn kvinner, men samlet svarer 78 prosent av de spurte i undersøkelsen at de ikke bekymrer seg for at arbeidsplassen skal ryke.

De mest bekymrede er arbeidstakere under 30, mens de minst urolige er arbeidstakere i 40-årene.