Selv om flere av statsrådene i den rød-grønne regjeringen har snublet og slått seg, og fått til dels hard medfart, står den sterkt i de fleste lag av folket. Av den landsomfattende målingen går det frem at 79 prosent av de spurte mener at Stoltenberg-regjeringen gjør en god jobb — og vel så det.

Målingen ble utført i tidsrommet 29. mars-2. april. 1000 personer deltok.

Fornøyde høyrevelgere

Det er verdt å merke seg at også flertallet av velgerne bak Bondevik-regjeringen er fornøyd med etterfølgerne. To av tre høyrevelgere (67 prosent) mener at den gjør en god jobb. Til og med 61 prosent av Frp-sympatisørene mener det samme.

Like overraskende er det at arbeidstakere som er organisert i YS er mer fornøyd enn de LO-organiserte. Her er tallene henholdsvis 86 og 81 prosent som mener at regjeringen gjør en god jobb. Offentlig ansatte er i det hele tatt mer fornøyd enn privat ansatte. Dessuten er tilfredsheten størst blant folk med høyere utdannelse.

Regjeringen får god karakter i alle aldersgrupper, men det er likevel blant de yngste - under 30 år - at vi finner flest fornøyde.

Fire på Dragefjellet

Bergens Tidende bestemte seg derfor for å oppsøke jusstudentene som oppholder seg i hopetall på Dragefjellet. Hva tenker de vordende jurister om dem som har påtatt seg å styre landet? Er Det juridiske fakultet en utklekkingsanstalt for konservativ yngel som er programforpliktet til å spy edder og galle over «sosialistene»?

Nei, tenk det. Tre jenter sørfra og en trøndergutt fra Marit Arnstads hjembygd nær Trondheim er alt annet enn misfornøyd med de nye kostene rundt Stoltenberg. Unntaket må i så fall være Cathrine Bjørge Hetland fra Stavanger som stemte på Høyre. De andre jentene er SV-ere, mens hanen i kurven bekjenner seg som senterpartist.

— Det har gått bedre enn fryktet, selv om SV har gjort et uprofesjonelt inntrykk. Men Jonas Gahr Støre har imponert meg, sier Cathrine.

- Dere kritiserer for mye

— Jeg synes at dere i mediene er for strenge med regjeringen, for den gjør tross alt en god jobb. Dere kritiserer for mye og fokuserer nesten bare på det negative, sukker SV-sympatisør Ida Kleven fra Grimstad. De andre nikker.

— Tror du at regjeringen holder sammen hele denne stortingsperioden?

— Ja, men jeg tror ikke at den vinner valget i 2009, svarer Ida.

— Jeg er faktisk ikke så overrasket over at åtti prosent av de spurte i denne undersøkelsen er tilfreds med regjeringen. Jeg er fornøyd med at Senterpartiet - mitt eget parti - er med, og jeg synes at det gjør det bra. Men jeg skulle selvsagt ha ønsket at Marit Arnstad var med, sier Åge André Klefsåsvold fra Stjørdal.

— Det var godt at vi fikk et skifte, for det trengte vi. Selv stemte jeg SV, og jeg synes at Kristin Halvorsen gjør det bra, tatt i betraktning problemene hun hatt med sitt eget parti. Jeg er også sikker på at regjeringen kommer til å innfri valgløftene, mener siddisjenten Marie Eltervaag.

- Frp verre enn alt

Bysbarnet Cathrine er på sin side like fornøyd med Erna Solberg, selv om det butter imot for tiden:

— Jeg liker henne. Hun har en realistisk holdning til politikken, og hiver seg heldigvis ikke på populistiske utspill, som visse andre.

— Bør hun tenke på et nærmere samarbeid med Frp?

— Nei, vet du hva. Frp er verre enn alt annet. Hvis Høyre finner på å danne regjering med Frp, vil jeg stemme på Gahr Støres parti - eller kanskje på Sponheim. Han er flink. Jeg har sansen for ham, sier den lyseblå høyrejenten fra Stavanger.

Har så de juridiske spirene like stor sans for justisminister Knut Storberget (Ap)?

De fire studentene tenker seg om, før Åge André bryter stillheten:

— Jeg synes han gjør en god jobb, svarer han.