Undersøkelsen er gjennomført av Kunnskapsforlaget.

– Dette er helt i overensstemmelse med vårt inntrykk. Det er gitt veldig lite etterutdanning i IKT. Opplæringen som er gitt, har i liten grad dreid seg om nettet som informasjonskilde. Hvordan informasjonen skal brukes og siles har nærmest vært totalt fraværende i kommunenes etterutdanningstilbud, sier nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet til Dagsavisen.

Undersøkelsen viser imidlertid at norske lærere bruker nettet flittig. 78 prosent, eller nærmere åtte av ti lærere, sier de bruker internett til faktasøk både i forberedelser og i selve undervisningen. Men når dette kombineres med manglende kompetanse, kan det få store negative konsekvenser for elevene, mener Aahlin.

– Faren er at elevene får et ukritisk forhold til informasjon på nettet, sier han.

Han mener lærerne må bli bedre rustet til å vise elevene hvordan nettet fungerer og kan brukes på en god og kritisk måte.