Reisebransjen og flyselskapene er den næringen som tjener mest via e-handel. 36 prosent av de spurte hevder de i løpet av siste halvår har kjøpt varer eller tjenester for mer enn 5000 kroner basert på søk på internett. Dette går frem av en landsomfattende undersøkelse som Eniro Norge har gjennomført blant brukere av søketjenestene eniro.no og Kvasir.

— Undersøkelsen forteller oss at nettet stadig blir viktigere som markedsplass og salgsarena. Vi bruker søkemotorer aktivt til søk etter varer og tjenester eller til å finne nyheter, sier Gurli Høeg Ulverud, Informasjonssjef i Eniro.

Eniro har i løpet av april undersøkt nordmenns søkevaner på nettet. Over 2.800 nordmenn har svart på spørsmål om deres nettbruk.

Undersøkelsen tar utgangspunktet i de som faktisk allerede bruker søkemotorer på nettet. For Hordalands del så bruker 88 prosent av de spurte internett hver dag og 57 prosent benytter seg av søkemotorer hver dag.

— Undersøkelsen forteller oss flere viktige ting. Det første er at nettsøk ofte fører søkeren frem til et produkt eller en tjeneste hun er ute etter. Det andre er at bruken av søketjenester på nettet er meget høy hos dem som først har tatt en slik tjeneste i bruk, sier Høeg Ulverud.