Fengselsstraffen er et halvt år kortere enn aktors påstand, men et halvt år strengere enn dommen i Oslo tingrett fra i fjor høst. To og et halvt år av straffen er gjort betinget.

Saken gjelder utroskap på rundt 70 millioner kroner samt grovt skattesvik. Han ble også dømt for overtredelse av regnskapsloven og aksjeloven. Forholdene han er dømt for skjedde for ti år siden og derfor ble mer enn halvparten av fengselsstraffen gjort betinget.

I tillegg til fengselsstraffen må Korsgaard tåle inndragning på 15 millioner kroner. Det er 5 millioner kroner mer enn da saken var oppe i Oslo tingrett.

Korsgaard var norsk statsborger fram til 1977, da han fikk canadisk statsborgerskap. Han er nå bosatt i Sveits