Dommen i Oslo tingrett er et halvt år strengere enn hva aktor hadde lagt ned påstand om.

Bjarte Baasland innrømmet straffskyld på begge punkter i siktelsen, og saken gikk dermed som en tilståelsessak. Han sa seg skyldig i å ha forledet Cecilie Nustad til å låne ham 26,6 millioner kroner, samt i å ha underslått annonsepenger fra Valgavisen, som han drev i en periode i 2005. Beløpet han lånte av Selvaag-arvingen Nustad ble formidlet via moren Bodhild Baasland. Pengene spilte han bort på internett.

Retten mener det er straffskjerpende at bedrageriene pågikk over lang tid, og at Baasland tilsynelatende bevisst spilte på at hans mor ville hjelpe ham.

«Retten er i tvil om hvorvidt siktede selv i dag har tatt alt dette inn over seg, selv om han sier noe annet», heter det i dommen.

Tingrettsdommer Carl-Hugo Lund viser til Baaslands eget vitneprov, der han bemerket at han hadde inntrykk av at Nustad hadde råd til å tape pengene.