31.000 innbyggerne i de syv kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy, Meland og Solund er med i NGIR. Husstandene i både Fjell og Nordhordlandskommunene foretar kun grovsortering i tre såkalte avfallsfraksjoner: papir-, mat— og restavfall. I tillegg er det plassert ut containere for glass og spesialavfall. Finsorteringen av de ulike fraksjonene tar renovasjonsselskapene seg av selv. NGIR mener en slik løsning gir den beste logistikken samt høy grad av gjenvinning. NGIR gir også husstander gratis lån av kompostbinge. 50 prosent av husstandene har valgt en slik løsning, og vil fra nyttår få 500 kroner i reduksjon av renovasjonsavgiften fordi NGIR slipper håndtering av det våtorganiske avfallet. I 1998 var gjenvinningsgraden for både husholdningsavfall og næringsavfall ca. 37 prosent i NGIR-regionen. Som følge av nye tiltak i planperioden 2002-2003, samt videreføring av tiltak fra forrige avfallsplan, er det forventet at gjenvinningsgraden for husholdningsavfall vil komme over 50 prosent. Gjenvinningsgraden for næringsavfall forventes å ligge på ca. 50 prosent mot slutten av planperioden.