– På nettstedet www.finnmarksloven.no kan alle få svar på spørsmål de har om loven, sier informasjonslederen for nettstedet, Cathrine Paus.

Innen 1. juli neste år skal forvaltningsenheten Finnmarkseiendommen overta all statsgrunn i Finnmark. Fylkestinget i Finnmark og Sametinget har nylig valgt seks personer som skal sitte i styret for Finnmarkseiendommen. På nettstedet vil man også få oversikt over de mange arbeidsoppgavene det nye styret står overfor.

– Vi har lagt spesielt vekt på at det nye nettstedet skal inneholde praktisk informasjon for dem som skal jakte, fiske, plukke bær eller drive næringsvirksomhet på Finnmarkseiendommens grunn, sier Paus.