Prestenes prosessfullmektig, advokat Geir J. Nilsen, vil sammen med sine klienter vurdere om dommen skal ankes til Høyesterett.NTB