Norske havområder inneholder unike forekomster av kaldtvannskoraller. På regjeringens egne nettsider er disse korallrevene beskrevet som «havområdenes parallell til landjordens regnskog» blant annet på grunn av sin artsrikdom.

**Les også:

Artsrike rev i Hordalands-fjordene**

Gjennom den såkalte korallforskriften skal fiskere vise aktsomhet i nærheten av alle kjente korallrevforekomster. Det er også forbudt å ødelegge revene med hensikt. For de fem revene som er omfattet av vern, er det dessuten forbudt å fiske med bunnslepende redskaper.

– Umulig å håndheve

I dag er revene ikke plottet inn på sjøkartene. Ifølge Greenpeace blir derfor ikke kravene til aktsomt fiske overholdt. Denne påstanden baserer organisasjonen på samtaler med Kystvakten, Fiskeridirektoratet og fiskere. Ifølge Miljøverndepartementet er allerede 30 til 50 prosent av norske korallrev skadet eller ødelagt som følge av bunntråling.

– Det haster med å få vernet alle kjente forekomster av korallrev. En effektiv håndheving av dagens forskrifter krever også at fiskerne finner dem på sjøkartene, sier kampanjeleder Truls Gulowsen i Greenpeace.

Om ikke lenge kan imidlertid fiskere og andre sjøfarende finne de norske korallskattene plottet inn på sjøkart.

Lover kontrollregime

– Vi arbeider med dette nå. Når Sjøkartverket har plottet inn korallrevene kan ikke fiskere komme og si at de var ukjent med korallkoloniene, sier seniorforsker Lene Buhl Mortensen. Hun er også prosjektleder for det storstilte MAREANO-prosjektet. Gjennom dette programmet blir alt fra dybdeforhold til dyreliv på bunnen i norske havområder kartlagt. Bare i år bruker myndighetene 51 millioner kroner på prosjektet.

Regjeringen har også bedt Fiskeridirektoratet sørge for beskyttelse og kartlegging i første halvdel av 2009 og at et kontrollregime skal være på plass inneværende år.

– Det kan bety at Fiskeridepartementet endelig vil begynne å ta ansvar, snart ti år etter at korallforskriften ble satt ut i livet, sier Gulowsen.

Forsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet sier at arbeidet er påbegynt.

– Sammen med Fiskeridirektoratet og Sjøkartverket skal vi sørge for at korallrevene kommer på sjøkartene snarest mulig, sier han.

«Vernepause»

Greenpeace anklager den rød-grønne regjeringen for vernepause når det gjelder korallområder.

– Regjeringen har ikke vernet et eneste norsk korallrev siden det siste av fem områder ble vernet mot bunnslepende redskaper i 2003. Og det skjedde da Høyre-politikerne Børge Brende og Svein Ludvigsen styrte Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet, sier Gulowsen.

Havforsker Jan Helge Fosså, en av landets ledende koralleksperter, håper myndighetene intensiverer verneinnsatsen.

– Er du skuffet over regjeringen?

– Jeg nøyer meg med å konstatere at ingen nye områder er blitt vernet siden 2003. På den positive siden, er det nå sendt på høring forslag om beskyttelse av tre nye områder, sier Fosså.

Her sikter han til Breisunddjupet i Møre og Romsdal, Trænarevene i Nordla.

HAVETS REGNSKOG: Nei, dette er ikke havbunnen i et eksotisk område på de sørlige breddegrader. Bildet er tatt ved verdens nordligst kjente kaldtvannsrev nordvest av Sørøya i Finnmark. Havforskere krever vern av området.