Kalevi Hemilä mener at importforbudene ikke har gyldig grunn. Sverige besluttet å innføre importforbud av matvarer fra andre EU-land fredag for å hindre spredning av munn— og klovsyke. Norge har besluttet å forlenge importforbudet med ytterligere tre uker.

Den finske ministeren mener det svenske forbudet er "helt ufattelig" fordi det strider imot EUs regler om et indre marked. Hemilä påpekte at Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av de samme reglene.

Finland har ikke innført lignende importforbud. Ifølge det finske departementet er matvarer kun en risiko hvis de brukes som dyrefôr. New Zealand meddelte fredag at de anser Finland som et land fritt for munn- og klovsyke. Importen kan derfor fortsette til New Zealand.

(NTB)