Tre britiske forskere ville etterprøve eldgamle myter om kvinner og menns appetitt på tilfeldig sex.

FORDELING: Den fleksible gruppen er modellert med stiplet linje.
Wlodarski , Manning og Dunbar (2015)

Tidligere har mange antatt at kvinner ofte ønsker å forplikte seg til én person, mens menn ønsker en noe friere tilværelse.Den nye undersøkelsen tyder på at bildet er mer komplisert.

Eksklusiv eller «fleksibel»

Det første forskerne gjorde, var å rangere 393 kvinner og 202 menn på en skala for seksuell løssluppenhet.

Skalaen viste to tyngdepunkter, både for menn og kvinner: En gruppe foretrekker større fleksibilitet, mens den andre i større grad ønsker seg én partner.

Mens den fleksible gruppen var noe større hos menn, var den trofaste gruppen noe større hos kvinner.

Forskjellene mellom kjønnene er imidlertid nokså små, ifølge rapporten.

Finger-testen

I den første analysen brukte forskerne svar fra en større spørreundersøkelse.

For å finne ut om resultatene kunne være biologisk betinget, måtte forskerne gå frem i to steg:

  • Først finne en biologisk indikator på løssluppenhet.
  • Deretter sjekke om indikatoren var fordelt på samme måte som resultatene i spørreundersøkelsen Løsningen ble å bruke lengdeforskjellen mellom pekefinger og ringefinger på høyre hånd, i vitenskapelige kretser omtalt som 2D:4D-ratioen.

Fra naturens side

En tidligere studie, vel å merke gjort på aper, har nemlig vist at stor lengdeforskjell er korrelert med et høyt antall seksualpartnere.

Da forskerne sjekket en fingermåling av 1300 briter, fant de den samme fordelingen som i dataene fra spørreundersøkelsen.

Det gir, mener forskerne, grunn til å tro at fordelingen skyldes genetiske faktorer.

Men er dette kun gyldig på populasjonsnivå, eller betyr det at man også bør sjekke fingrene til en potensiell kjæreste?

— Jeg ville vel ikke basert valg av partner på fingerlengder. Samtidig er det jo en korrelasjon, og dermed har nok dette en betydning for hvilken strategi man «velger», og som artikkelen påpeker virker det som om ulike sammensetninger av ulike strategier fører til lengre forhold enn andre sammensetninger. Men på individnivå blir dette svært uklart med tanke på hvor mange andre faktorer som spiller inn.

Det sier Trond Viggo Grøntvedt, som er stipendiat i evolusjonspsykologi ved NTNU og har forsket på temaer som partnervalg og seksualitet.

To strategier

En mulig forklaring på forskningsresultatene er at mennesker er disponert for to genetiske strategier:

  • Med flere partnere får barna større genetisk variasjon. Dermed er det lavere sannsynlighet for at alle barna omkommer av samme sykdom eller svakhet.
  • Et fast forhold gir på den annen side andre fordeler, som også kan øke barnas sjanse for å overleve. Forskerne understreker samtidig at kultur også er en viktig faktor.

Finger-resultatet pekte nemlig mer i retning av flere partnere enn spørreundersøkelsen.

- Kvinner bærer den biologiske konstnaden

— Hva kan være årsaken til de forskjellige forplantningsstrategiene?

— For menn er det ganske opplagt. Som i alle andre dyr med kjønnet formering så har menn mer å tjene rent evolusjonært sett. De kan ha sex med flere ulike partnere og få flere barn, mens kvinner bærer den biologiske kostnaden med å bli gravid, kostnaden ved fødsel og er primære matkilden for barnet etter fødsel, sier Grøntvedt.

— Menn kan dermed potensielt få flere barn med mange ulike partnere, men det kan ikke kvinner i like stor grad. Samtidig vet vi at kvinner har korttidspartnere, og fra biologiens side er det foreslått at kvinnene velger partnere for slike forhold ut i fra «gode gener». Det vil si at de velger en partner som har trekk som signaliserer biologiske markører for godt genetisk grunnlag. Det kan være maskuline ansiktstrekk, trekk for dominans, og så videre.

— Er det noen sammenheng mellom promiskuitet og utroskap?

— Ja, det vil jeg tro siden det ligger litt i ordets betydning, men det er ikke dermed sagt at promiskuitet alltid fører til utroskap. En sammenheng er ikke det samme som kausalitet, og det avhenger jo av en rekke andre karakteristikker og miljøfaktorer også, som muligheter til å være utro, verdier og holdninger man selv har, samt følelser overfor partner, sier Grøntvedt.

— Er denne forskningen kontroversiell på noen måte?

— At vår evolusjonære historie har hatt påvirkning på hvordan vi er i dag er et relativt lite kontroversielt standpunkt. Det handler ikke bare om biologi, men man kan heller ikke glemme biologien når man undersøker atferd hos mennesker.

— Forskerne er også forsiktige i konklusjonen sin i artikkelen. De sier at det er flere ulike aspekter man må ta hensyn til, vektlegger likhetene mellom kjønnene i større grad enn forskjellene, og de ser begrensingene med metoden de benytter, sier Grøntvedt.